Titan Airways Boeing 767-36NER G-POWD operated the EI135/EI134 Shannon – Boston rotation today.