Titan Airways Boeing 767-33AER G-POWD operated the EI139/EI138 Dublin – Boston rotation today.